Shard

หนุมานไอที

HANUMANIT CO., LTD. SOFTWARE DEVELOPMENT

บริษัท หนุมานไอที จำกัด HANUMANIT Co., Ltd.

Our Services

Software Development

พัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการของหน่วยงาน เน้นการออกแบบระบบที่สอดคล้องกับการทำงานปัจจุบัน และพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับการทำงานมากที่สุดเพื่อให้ได้ระบบที่สมบูรณ์แบบตามความต้องการ

Software Maintenance

การตรวจสอบ บำรุงรักาษาระบบซอฟต์แวร์ การสำรองข้อมูล การตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบซอฟต์แวร์

Hosting & Domain

บริการรับจดโดเมนและเช่าพื้นที่โฮสติ้ง (Domain Registration & Hosting) เรามี Shared Hosting บริการบนระบบ Cloud ซึ่งมีความปลอดภัย และมีเสถียรภาพสูงมากขึ้น

Training & Support

อบรมการเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆ และบริการดูแลเว็บไซต์ สำหรับหน่วยงาน

Design & Branding

ออกแบบเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับหน่วยงาน เน้นการนำเสนอจุดเด่นของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ดี

Story 43

บรรยากาศการอบรมการใช้งานระบบ Web-based Application Report for Pathology

บรรยากาศการอบรมการใช้งานระบบ Web-based Application Report for Pathology

Jul 8, 2023 Story Manop Kongoon 387

บรรยากาศการอบรมการใช้งานระบบ Web-based Application Report for Pathology

Read More
เข้าร่วมการอบรมโครงการฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาค แก่โรงพยาบาลเครือข่าย ครั้งที่ 17

เข้าร่วมการอบรมโครงการฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาค แก่โรงพยาบาลเครือข่าย ครั้งที่ 17

Jul 7, 2023 Story Manop Kongoon 350

เข้าร่วมการอบรมโครงการฟื้นฟูวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาค แก่โรงพยาบาลเครือข่าย ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา Web-based Application Report for Pathology

Read More
เข้าร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาออนไลน์ ITA

เข้าร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาออนไลน์ ITA

Jul 2, 2023 Story Manop Kongoon 344

เข้าร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาออนไลน์ ITA

Read More
นำเสนอระบบ Laboratory Management Information System (LIS) for Pathology สำหรับโรงพยาบาล

นำเสนอระบบ Laboratory Management Information System (LIS) for Pathology สำหรับโรงพยาบาล

May 18, 2023 Story Manop Kongoon 501

นำเสนอระบบ Laboratory Management Information System (LIS) for Pathology สำหรับโรงพยาบาล

Read More
ร่วมงานส่งมอบเมรุวัดป่าวิเวก(ธรรมชาน์) กับมูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา

ร่วมงานส่งมอบเมรุวัดป่าวิเวก(ธรรมชาน์) กับมูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา

Apr 5, 2023 Story Manop Kongoon 572

ร่วมงานส่งมอบเมรุวัดป่าวิเวก(ธรรมชาน์) กับมูลนิธิสนับสนุนสถาบันพยาธิวิทยา

Read More
นำเสนอระบบสารสนเทศโรงเรียน (School Management Information System)

นำเสนอระบบสารสนเทศโรงเรียน (School Management Information System)

Mar 29, 2023 Story Manop Kongoon 564

เป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลในโรงเรียน ทั้งการจัดเรียนการสอน การดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมถึงการบริหารองค์กร โดยประกอบไปด้วยระบบต่างๆ ดังนี้ นักเรียน ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบคะแนนรายจ...

Read More

Projects 84

ระบบการจัดการห้องปฎิบัติการทางพยาธิวิทยา (Laboratory Management Information System for Pathology)

ระบบการจัดการห้องปฎิบัติการทางพยาธิวิทยา (Laboratory Management Information System for Pathology)

ระบบการจัดการห้องปฎิบัติการทางพยาธิวิทยา (Laboratory Management Information System for Pathology) เป็นระบบรองรับการตรวจทางพยาธิวิทยาตั้งแต่ Register Case จนถึงการ Diagnosis ของแพทย์ โดยมีระบบการ P...

Read More
องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน

องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน

องค์การบริหารส่วนตำบลวาริน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี  ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมิน ITA โดยออกแบบเว็บไซต์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน และจัดกลุ่มเมนูเพื่อรองรับการตรวจประเมิน...

Read More
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมิน ITA โดยออกแบบเว็บไซต์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน และจัดกลุ่มเมนูเพื่อรองรับการตรวจประเมิน ITA และ LPA นอกจากนั้นยังมีระบบสำหรับดึงข้อม...

Read More
องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ

องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมิน ITA โดยออกแบบเว็บไซต์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน และจัดกลุ่มเมนูเพื่อรองรับการตรวจประเมิน ITA และ LPA นอกจากนั้นยังมีระบบสำหรับดึงข...

Read More
เทศบาลตำบลอุบล

เทศบาลตำบลอุบล

เทศบาลตำบลอุบล ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมิน ITA โดยออกแบบเว็บไซต์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน และจัดกลุ่มเมนูเพื่อรองรับการตรวจประเมิน ITA และ LPA นอกจากนั้นยังมีระบบสำหรับดึงข้อมูลรายการปร...

Read More
องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน

องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน

องค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมิน ITA โดยออกแบบเว็บไซต์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน และจัดกลุ่มเมนูเพื่อรองรับการตรวจประเมิน ITA และ LPA นอกจากนั้นยังมีระบบสำหรับดึงข้...

Read More

Products & Services 7

พัฒนาระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการจัดการโครงการ

พัฒนาระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการจัดการโครงการ

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดการฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ให้เป็นระบบ ง่ายต่อการสืบค้น เพื่อจัดการข้อมูลสำคัญที่มีนัยทางเศรษฐกิจ มีความครบถ้วนสมบูรณ์ทุกพื้นที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนยุทธศ...

Read More
โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI Evaluation Program)

โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI Evaluation Program)

โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI Evaluation Program)      IMPRESSION ให้บริการพัฒนาโปรแกรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่สามารถทำให้สอดคล้องกับการประเมินผลในองค์กร และเกณฑ์ประเมินของ...

Read More
โปรแกรมประเมินสมรรถนะบุคลากรในองค์กร Competency Assessment Program​

โปรแกรมประเมินสมรรถนะบุคลากรในองค์กร Competency Assessment Program​

ประเมิน Competency แบบง่ายๆ ด้วยมือถือ ให้บริการออกแบบ โปรแกรมประเมินสมรรถนะของบุคลากรในองค์กร Competency Assessment Program ที่สามารถใช้เฉพาะขององค์กร คุณสมบัติของโปรแกรม 1. หัวหน้าและลูกน้องสาม...

Read More
จดโดเมน (Domain Registration)

จดโดเมน (Domain Registration)

บริการจดโดเมน (Domain Registration) โดเมนทั่วไป (.com, .net, .org) ปีละ 400 บาท สำหรับหน่วยงาน/องค์กร ปีละ 1,200 บาท หน่วยงานราชการ (.go.th) โรงเรียน (.ac.th) องค์กร (.or.th)...

Read More
ระบบเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบเว็บไซต์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองรับการจัดเก็บข้อมูลและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินท...

Read More
ระบบการจัดการห้องปฎิบัติการทางพยาธิวิทยา (Pathology Laboratory Management Information System)

ระบบการจัดการห้องปฎิบัติการทางพยาธิวิทยา (Pathology Laboratory Management Information System)

           ระบบการจัดการห้องปฎิบัติการทางพยาธิวิทยา (Pathology Laboratory Management Information System) เป็นระบบงานที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน ทำให้...

Read More

Training 1

Yii Framework 2 Training

Yii Framework 2 Training

การพัฒนา Web-based Application ด้วย Yii Framework version 2 วันที่ 1 Introduction to Yii Framework 2 Software ที่เกี่ยวข้อง (แนะนำให้ติดตั้งไว้ก่อน) Composer (getcomposer.org)...

Read More

Our Clients