Story by Manop Kongoon

อบรมการพัฒนา Web Application ด้วย Yii Framework 2 กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมมารวย

Mar 13, 2015 Story Manop Kongoon 607
อบรมการพัฒนา Web Application ด้วย Yii Framework 2 กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมมารวย

ร่วมถ่ายทำรายการจริงเหรอ อ๋อเหรอ TNN24 ระบบฐานข้อมูลพัฒนาการเด็ก

Nov 5, 2014 Story Manop Kongoon 574
ร่วมถ่ายทำรายการจริงเหรอ อ๋อเหรอ TNN24 ระบบฐานข้อมูลพัฒนาการเด็ก  

อบรมการสร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย ECShop ณ​ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ

Sep 18, 2014 Story Manop Kongoon 568
อบรมการสร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย ECShop ณ​ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ

อบรมการใช้งานเว็บไซต์ MBDS โรคระบาดลุ่มน้ำโขง ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา โดย​ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

Sep 16, 2014 Story Manop Kongoon 551
อบรมการใช้งานเว็บไซต์ MBDS โรคระบาดลุ่มน้ำโขง ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา โดย​ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

อบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี

Sep 1, 2014 Story Manop Kongoon 526
อบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุบลราชธานี

อบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

Aug 30, 2014 Story Manop Kongoon 611
อบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

อบรมการใช้งาน Adobe Captivate เพื่อการจัดทำ e-Learning ณ​ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

Jul 30, 2014 Story Manop Kongoon 547
อบรมการใช้งาน Adobe Captivate เพื่อการจัดทำ e-Learning ณ​ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ